Consultation on Tablet
Business Conference
Reflextion
Social Gathering
Shaking Hands

INTERNATIONAL CLUB OF FLANDERS

Welkom!

International Club of Flanders is een unieke ontmoetingsplek voor beslissingsnemers uit diverse werelden en uiteenlopende sectoren. Zakenleven, academische, culturele en politieke wereld krijgen hier de gelegenheid om toegevoegde waarde te bieden én te vinden om zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke doelen te bereiken.

De club combineert een omschreven regionale werking met een ruime internationale uitstraling. Geaffilieerd met tientallen clubs wereldwijd openen wij graag de poort naar het internationale zakenleven.  

U bent overtuigd van de meerwaarde van het lidmaatschap van Gents meest invloedrijke business club? U herkent zichzelf in het geschetste ledenprofiel? U wil deel uitmaken van een lokaal netwerk van beslissers en een internationaal netwerk met faam? Dan bent u meer dan waarschijnlijk een erg welkom kandidaat-lid. 

 

Raadpleeg onze lidmaatschap-pagina en leer meer over de aanvraagprocedure. Laten we vooral snel kennis maken.

 

 

BUSINESS-CLUB DE HANZE, BRUGGE

Als lid van ICF kan u automatisch deelnemen aan alle activiteiten van onze zusterclub De Hanze in Brugge.

Zo kan u uw Gentse netwerk via een vertrouwde weg uitbreiden met een boeiende West-Vlaamse connectie.

 

 

RIJK VERLEDEN, BLIK OP DE TOEKOMST

WIE VER KAN TERUGKIJKEN, KAN VERDER IN DE TOEKOMST KIJKEN

De  I.C.F. werd opgericht in 1967 door een Gents industrieel, Ir. Clément Morraye, als ontmoetingspunt van lokale ondernemers met de “expats” die de Golden Sixties aanzwengelen in onze kanaalzone: de Luxemburgers van Sidmar, de Zweden van Volvo, de Amerikanen en Britten van Texaco, de Japanners van Honda.

Management-technisch beschouwd waren die “Golden” eigenlijk “Black Years” want ons land was in 1960 zwaar getroffen door het verlies van zijn twee voornaamste bronnen van inkomsten: die van zijn kolonie en die van zijn energiebron, de steenkool. Onze regio werd bovendien getroffen door de leegloop van de Textielindustrie.

De tewerkstelling die deze investeerders genereerden was een zegen voor geschoolde als niet geschoolde werknemers.Bovengenoemde buitenlandse ondernemers vonden in de historische Gentse Sint-Pietersabdij een geprivilegieerde stek waar ze een forum vormden waar ze zich vertrouwd konden maken met bedrijfsleiders van eigen bodem. Met hen legden zij contacten over cruciale punten zoals beschikbare arbeidskrachten, logistiek, financiële faciliteiten, reglementen opgelegd door Federale, Gewestelijke, Provinciale, Gemeentelijke instanties, niet altijd eenvoudige structuren voor een buitenlandse investeerder. “Etre Belge, ce n’est pas une Nationalité, c’est une profession” kreeg ik ooit eens te horen.

Zo kwam de “ Club of Flanders” tot stand; het werd een ontmoetingsplaats op menselijke schaal.Buitenlanders hebben zich vlotter geïntegreerd in de bestaande sociale en culturele geplogenheden, maar ook onze eigen bedrijfsleiders konden hun boodschap kwijt: gunstige vestigingsplaatsen, materiële voordelen, Vlaanderen als land met een gastvrij en werklustig volk, Vlaanderen met zijn rijk cultureel verleden.

Jaar na jaar heeft de Club haar internationaal karakter gehandhaafd door regelmatig Ambassadeurs naar Gent te brengen die konden getuigen van het economisch dynamisme en de diversiteit van de industriële vitaliteit uit onze regio, regio met een ongelooflijk rijk aanbod aan scholing van de hoogste universitaire vorming tot het hoogstnoodzakelijke ambacht, met Gent als Zeehaven, met Oost-Vlaanderen als centrum beschikkend over een enorme variatie aan financiële instellingen.

HET BELANG VAN DE CLUB

Het belang van een stijlvolle ontmoetingsclub werd vanaf de stichting onderstreept door de vele notabelen die we er mochten ontvangen.

LOKAAL VERANKERD ÉN MET INTERNATIONALE UITSTRALING

ICF kent een lokale verankering, maar heeft een zeer ruime internationale uitstraling. Geen kerktorenmentaliteit dus, maar een brede blik op de wereld, met connecties in alle continenten.

 SNELLE EVOLUTIE

VOORTBOUWEND AAN EEN GEDEGEN TOEKOMST

Met meer dan honderdvijftig leden met leidende functies in firma’s, verenigingen en instellingen, streeft de I.C.F. vóór en dóór zijn leden naar vooruitgang en creativiteit, die de grondslag zijn voor de welvaart en de welstand van morgen.

De meeste buitenlandse leden zijn nu weg. De “decision makers” zitten in Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de U.S.A. Maar geen nood: hun managers ter plaatse zowel voor grote als kleine en middelgrote ondernemers, meer en meer trouwens uit de tertiaire sector, namen met stijl hun plaats in. De I.C.F. weerspiegelt de snelle evolutie die onze maatschappij ondergaat.

Twee maal per maand organiseert I.C.F. een netwerkavond, met interessante gastspreker handelend over een actueel onderwerp.

Net als de Caucusclub in de Verenigde Naties, is de I.C.F. een kern van werkgevers, toonaangevende ambtenaren, waar leden – en hun partners – “off the record” informatie uitwisselen die de businesswereld in onze streek vooruithelpt .