top of page
Search
  • Jourik Sierjacobs

Speech voorzitter algemene vergadering 2021

Beste leden,


Voor het vijfde jaar op rij mag ik u welkom heten op de algemene vergadering.

Dit keer gelukkig terug live.


Deze keer kan ik, als voorzitter en vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur, naar jullie toe positief nieuws brengen. EN … ik kan het kort houden:


Sinds de vorige algemene vergadering hebben we met jullie steun de lidgelden voor de rest van 2020 kunnen innen en sinds februari 2021 hebben we ons eigenlijk enkel nog moeten bezighouden met het organiseren van activiteiten.

Positief nieuws dus … en dit op verschillende echelons:


- Ten eerste: met trots kan ik zeggen dat de financiële perikelen en gevaren en in die zin donkere wolken die zowat de laatste 10 jaar boven de club hingen, opgelost zijn en verdwenen. De exit uit onze lokalen is afgerond, de kosten zijn gekend én betaald en we hebben naar de toekomst toe nog bijna uitsluitend variabele kosten in functie van de activiteiten die we organiseren. Kortom de cijfers en dus de financiële toestand zijn opgekuist en, zoals u straks zal kunnen zien in het verslag van de penningmeester, zijn in orde voor de toekomst.

- Ten tweede: we hebben tijdens het jaar 2020 duchtig verder gewerkt met de RvB en hebben u activiteiten kunnen geven, op maat en meestal via videocon. Op de slide die u nu te zien krijgt ziet u dat we in 2020 tot in maart een paar activiteiten hadden die nog live waren, dan terug een paar opnieuw in de zomerperiode en dan definitief terug online vanaf oktober. Ik overloop nog voor de rest een paar andere activiteiten.

- Ten derde: sinds januari 2021 kunnen we onze leden eindelijk meer waar voor hun geld aanbieden. Onze beslissingen en acties van de voorbije jaren hebben ertoe geleid dat we onze leden een optimale prijs/kwaliteitsverhouding kunnen aanbieden voor het gevraagde lidgeld. De meeste van onze leden hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en zijn dus all-in leden geworden wat wil zeggen dat ze er met één factuur per jaar van af zijn. Emiel Goelen zou zeggen dat het in orde is (al zal hij vermoedelijk nog altijd vragen naar een safe op de kamer)

- Ten vierde: we hebben tijdens het corona jaar een nieuw bestuurslid kunnen coöpteren om ons team van werkers te versterken. Frank De Pauw is de man die op een goed moment aangaf te willen meewerken. We hadden sowieso nood aan een versterking van de marketing en sales competenties in de RvB. Hij kwam op een goed moment ook al omdat één van onze andere bestuursleden Peter Besard omwille van persoonlijke redenen bijzonder afwezig bleek. Straks willen we aan de algemene vergadering vragen om Frank als bestuurder te willen bevestigen.

- Ten vijfde: we kunnen vanaf nu terug normale activiteiten organiseren, zij het binnen de opgelegde maatregelen maar vanaf midden augustus kunnen we buiten activiteiten doen met 75000 man. Voor de BBQ mogen we dus zeker al veel volk verwachten 😉

- Ten zesde: Naar het einde van het jaar toe staan dan ook volgende activiteiten op het programma. (Overlopen van de slide met activiteiten)


Dames en heren,


International Club of Flanders is tijdens deze moeilijkere periode verveld tot een flexibele vriendenclub en wil de komende jaren daar vooral op gaan mikken.


We staan in de startblokken om ons te concentreren op positieve dingen en dat zal grotendeels de volgende 2 zaken zijn: ledenwerving/behoud en organisatie van activiteiten.


Ik ga het met de woorden van een bestuurslid zeggen: het verleden is de profeet van de toekomst maar wie te veel naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar die toekomst.


Tijd dus om ‘the past’ achter ons te laten en vooruit te kijken.


Er is zomaar even 23 miljard euro op de Belgische spaarboekjes bijgekomen: tijd om dat te doen verminderen en goed te spenderen aan leuke activiteiten. Onder andere dus aan onze activiteiten.

We hebben geproefd van het digitale en zullen naar de toekomst toe proberen een mix hiervan te brengen omdat we ook daar het nut van inzien, om voor kortere activiteiten bijvoorbeeld, minder kilometers te moeten afleggen.


Beste leden,


Mijn speech zit er bijna op. Kort, zoals jullie kunnen zien want ik ben ook direct geïnteresseerd om na maanden een glaasje te kunnen drinken met iedereen.


Toch moet ik ook nog meegeven dat dit mijn laatste speech zal zijn als voorzitter van de club.

Ik vind het mijn taak om in opvolging en continuïteit te voorzien en ben voorstander van een club waar, net zoals dat bij onze zusterclub in Brugge het geval is, de toekomstige voorzitter binnen de bestaande raad van bestuur gekozen wordt en de tijd krijgt om in te lopen, terwijl de uittredende voorzitter nog een jaartje blijft zitten als bestuurder om continuïteit te garanderen.


Het is ook mijn visie dat het de taak van de zittende voorzitter is om opvolging te voorzien en het geheel te regelen voor hij zelf ontslag neemt of gedwongen wordt door de statuten om dit te doen.


Vandaar ook mijn besluit om straks bij de eerste Raad van Bestuur na de algemene vergadering mijn ontslag te geven. Als opvolger heb ik aan de Raad van Bestuur een paar maanden geleden al Sonja Van Caneghem voorgesteld en alle bestuursleden hebben me al aangegeven dat ze mijn advies gaan volgen straks, op de RvB na de algemene vergadering.


Zoals afgesproken blijf ik mijn mandaat van bestuurder nog uitvoeren tot aan de volgende verkiezingen en algemene vergadering.


Om het in scheepstermen te zeggen: Ik ben blij dat ik de club eindelijk na vele jaren oploeven en laveren, via de vele zandbanken, het ondiepe water en de soms heel woelige stromingen, nu in rustiger vaarwater gekregen heb, samen met mijn crew, en dat ik nu als deel van die crew terug mee kan varen, om dan straks weer passagier te kunnen zijn.


Ik wil Sonja alvast nu al proficiat wensen en ook haar een goede vaart toe te wensen als nieuwe kapitein van de club.


Bedankt voor uw aandacht.

Zijn er vragen?

114 views0 comments
bottom of page