Search
  • Pierre

Nieuwjaars speech 2021 van onze voorzitter

Beste leden en partners van leden,


Naar jaarlijkse traditie sluiten wij met de International Club of Flanders het rijtje van de nieuwjaarsrecepties af.


Met een knipoog erbij kan ik dit keer zelfs vermelden dat wij dit jaar ook na de nieuwjaarstoespraak van de Koning komen: de zogenaamde toespraak tot de gestelde lichamen. Vanmiddag sprak hij zijn fierheid uit op digitale weg over ons land en de jarenlange investeringen in pharma die nu leiden tot een wereldwijde erkenning en herkenning voor de hulp die hier gevestigde bedrijven bieden aan de rest van de wereld. Corona brengt België positief in de picture.


Jammer toch dat geen quasi enkele van die bedrijven nog in Vlaamse, Belgische handen of zelfs maar Europese handen is.


Tot hier mijn kritiek op ons politieke bestel echter.


Ik zal het hier niet hebben over de goede en tijdig genomen maatregelen door de verschillende regeringen van maart 2020 tot nu, ook niet over de beschikbaarheid van vaccins en het al dan niet kunnen een goede contracttekst schrijven en laten navolgen. En al zeker niet over welke variant of mutatie van het virus de winnaar zal zijn om uiteindelijk het meeste aantal mensen ziek te maken.


Ik wil het eerder hebben over een positieve zaak.


Namelijk over ICF zelf.

Waar ik vorig jaar moest zeggen dat de club hoogstwaarschijnlijk onder de huidige vzw-vorm het jaareinde niet zou halen, kan ik jullie meedelen dat we door voorzichtig beheer en met de hulp van corona erin geslaagd zijn om onze schulden en onze verplichtingen af te bouwen en op nul te krijgen.


Dank dat jullie, onze leden, ons op de vorige AV unaniem het vertrouwen gaven en ook het lidgeld stortten in een moeilijk jaar, waar niet altijd veel tegenover stond.


De vaste kosten zijn onder controle en wat binnenkomt, kan quasi integraal terugstromen naar leden onder de vorm van service die we geven.


We mogen echt spreken van een geslaagde reddingsoperatie die, alvast voor wat mij betreft, al een 5tal jaren geleden gestart is en waar ik nu blij ben te kunnen zeggen: oef, het is gelukt.


ICF 3.0 of hoe ik het ook moet noemen, stond al een tijdje in de steigers maar corona heeft geholpen om het te kunnen waarmaken.


We kunnen met een schone financiële lei terug verder doen.


Zoals u al kon merken aan de uitnodigingen voor de lidgelden van dit jaar kunnen we meer waarde voor jullie geld geven vanaf nu.

Het principe is zo dat we er zoveel mogelijk van uitgaan dat clubactiviteiten door uw lidgeld zullen gedekt zijn. Komt u op een clubavond langs dan zal het eten inbegrepen zijn.

Neemt u deel aan een netwerk plus lunch of netwerk plus ontbijt dan zal de lunch of het ontbijt inbegrepen zijn.


Af en toe zullen we ons wel aansluiten bij bijvoorbeeld een externe activiteit van Filmfest Gent of de Floraliën en daarvoor zal er wel apart moeten bijbetaald worden, maar dit wordt telkens op voorhand aangekondigd.


Dat een deel van deze nieuwe voorwaarden pas na corona volledig zullen kunnen benut worden dat is natuurlijk zo, maar alleen al deze nieuwjaarsreceptie waarop we iedereen eigenlijk een mooi pakket bezorgen is al een voorbeeld van hoe we de lidgelden voor de leden willen gebruiken.


We zullen voor zoveel als mogelijk proberen toch telkens waar voor jullie geld te geven.

Maar ook tijdens corona zullen we het mogelijk maken om te netwerken en een clubleven te hebben dat de moeite waard is.

Bijvoorbeeld voor de activiteit met Ivan Devadder zullen we, indien we dit niet kunnen doen in een zaal met diner, ieder die deelneemt een gratis kopie sturen van het boek dat hij zal bespreken.

En ik stelde ook al vast dat leden al gezien hebben dat het interessant is om partners mee in te schrijven want dan zijn alle kosten meteen gedekt voor een jaar ver.


We gaan dit jaar ook op zoek naar een nieuwe soort of vernieuwde soort events:

· We gaan vaker een spreker+ boek aanbieden,

· We willen graag de expertise van onze leden in de kijker plaatsen door hen aan het woord te laten, eventueel met bedrijfsbezoek

· In het kielzog van corona -waar we niet snel zullen van verlost zijn – zullen we het online gebeuren een vast waarde laten krijgen. Want dat biedt namelijk ook mogelijkheden naar leden die zich niet naar een event kunnen verplaatsen. Een soort tweedeling tussen mogelijkheid om aanwezig te zijn of op afstand te kunnen volgen.

· We overwegen ook -als het toegelaten zal zijn- uitstappen te organiseren en we zouden beginnen met een daguitstap bijvoorbeeld


Graag wil ik naar de leden een oproep doen om input voor initiatieven en events mee te delen, zodat we ze in een toekomstig programma kunnen opnemen.


Laat me toe u het programma dat we al hebben voor dit jaar nog eens toe te lichten :


Ik zal hier proberen een slide over te delen met iedereen.


U ziet hier ook dat we, nu we geen lokaal meer hebben, meer gebruik gaan maken van verschillende locaties over het Gentse heen.


Eigenlijk zal onze club beleving organiseren langs 3 assen : interessant – leuk en lekker – vriendschap


We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor een nieuw en fris elan aan de club kunnen geven.


Deze nieuwe formule die, laat het ons maar toegeven, meer aansluit bij wat we horen dat er van een club verwacht wordt moet ons toe in staat stellen om het ledenaantal opnieuw te doen groeien.


De club zal sterk daarop inzetten. We willen, ten dele na corona, maar ervoor als het al kan, de gelederen weer aanvullen.


Ik wil graag benadrukken dat de Club slechts kan groeien als er regelmatig nieuwe bezoekers zijn die kunnen kennismaken met het Club gebeuren. U kan nog altijd mensen uitnodigen, ook naar de online sessies.


Als u geïnteresseerden kent uit uw omgeving en u wil graag dat we bij hen eens reclame maken: geef ons dan graag een seintje.

We zullen dit graag opvolgen.


Ik vermeldde daarnet de toespraak deze middag van de koning en direct ook nadien van de Eerste Minister. De toespraak tot de gestelde lichamen dus.

Ik ben benieuwd of deze gestelde lichamen ook een doos gekregen hebben met daarin wat drank en wat hapjes. ‘kHeb zo een vermoeden van niet.


Maar dus wij wel.

Misschien dat bij sommigen het pakket nog onderweg is, ik ben zeker dat de levering toch nog snel zal komen.


Ik wil graag Sonja bedanken voor de selectie van de wijnen en ook alle bestuursleden en hun partners die meegeholpen hebben aan de logistiek om deze bij zoveel mogelijk mensen tijdig te bezorgen.


Dit laat me dan ook toe om te vragen om samen toch te klinken op het nieuwe jaar.


Ik wens u namens het bestuur een gelukkig nieuw jaar en bovenal een goede gezondheid voor u en uw dierbaren.


Op deze gedichten dag moet ik eindigen met een tweetal vanuit ons aller google aangepaste en toepasselijke gedichtjes:


Ik wens jullie allen een jaar als een alfabet met alle letters van A tot Z van Arbeid, Blijheid, Creativiteit tot Zegen, Zon en Zaligheid

Bij dit nieuwjaar horen deze wensen

en meestal ook een fijn festijn

door corona echter gaan we, mijn beste mensen,

digitaal toasten met een glaasje bubbels of een goede wijn


Santé.


100 views0 comments