Economisch Forum Gent

Het Economisch Forum Gent is een samenwerkingsverband tussen

Dit samenwerkingsverband stelt zich tot doel om, met inachtname van elkeens eigenheid en zonder afbreuk te doen aan de eigen doelstellingen en werking, door overleg en samenwerking :

  • ‘Gent’ (stad, haven, regio en provincie) een bredere en diepere bekendheid te geven, ook en vooral op economisch vlak
  • een bijdrage te leveren aan de image-building en de stadsmarketing van Gent en regio bij te dragen tot de handhaving (desgevallend opwaardering) van een gunstig economisch bedrijfsklimaat de onderlinge contacten tussen (de vertegenwoordigers van) de bedrijven te bevorderen deze netwerking aan te wenden en uit te breiden, enerzijds buiten de grenzen van de regio, anderzijds tot beleidsvoerders op alle echelons hun acties, manifestaties, initiatieven en belangenbehartiging te coördineren en/of bundelen, met het oog op een maximale respons en/of resultaat een aanspreekpunt en onthaal te bieden voor potentiële en nieuwe economische actoren, alsook een meldpunt voor knelpunten van de huidige actoren.