6 juni 2017 “De toekomst van Europa in het licht van actuele topics” – Hilde Vautmans

Op de vooravond van haar vijftigste verjaardag is de Europese Unie (of de EEG zoals ze bij haar oprichting heette) nog steeds brandend actueel. Geen dag gaat voorbij of we worden geconfronteerd met de talrijke uitdagingen die op haar afkomen.

We zijn dan ook bijzonder vereerd om een spreker te kunnen verwelkomen die ons deze uitdagingen kan toelichten uit eerste hand. Op dinsdag 6 juni zal Hilde Vautmans ons inzicht geven in de hete hangijzers die Europa in de ban houden: strijd tegen terreur, landbouw, veiligheid en defensie, asiel en migratie, Brexit,… allemaal topics die de toekomst van Europa zullen beïnvloeden.

Hilde Vautmans is delegatieleider van Open Vld in het Europees Parlement. Ze zetelt er sinds 12 januari 2015. Hilde is lid en ALDE co-coördinator van de parlementaire commissie Buitenlandse Zaken en de subcommissie Veiligheid en Defensie. Verder maakt ze deel uit van de NAVO parlementaire vergadering als lid en als substituut-lid van de delegatie van de Gemeenschappelijke Parlementaire Vergadering ACP-EU.

Voor haar werk rond vrouwenrechten ontving Hilde Vautmans eind 2016 de titel van Vredesvrouw door de Belgische Vrouwenraad en in 2017 de Prijs van meest verdienstelijke Lid van de Commissie Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement tijdens de MEPawards, voor haar werk rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Zij startte haar politieke carrière bij toenmalig Premier Guy Verhofstadt als zijn adviseur buitenlands en militair beleid, ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen. Gedurende twee legislaturen was ze Lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en er tussentijds de Open Vld fractieleider. Zij ruilde haar job in om fractiesecretaris te worden van Open Vld in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en daarna werd ze verkozen in het Europees Parlement.

Zij combineert haar werk als Europarlementslid met het ambt van schepen in de stad Sint-Truiden, bevoegd voor onderwijs, landbouw, militaire zaken en leefmilieu. Zij is moeder van twee kinderen.

Programma:

19.00u – 19.30u: onthaal en netwerkmoment
19.30u – 19.45u: verwelkoming en voorstelling van de spreker
19.45u – 20.15u: voorgerecht
20.15u – 21.00u: lezing
21.00u – 21.45u: hoofdgerecht
21.45u – 22.30u: Q & A  – dessert – koffie

Locatie:

International Club of Flanders, Sint-Pietersplein 11, 9000 Gent

Prijs:

Leden (en hun gasten): 54€ (excl. btw)
Niet-leden: 81€ (excl. btw)

Opgelet: Annuleringen worden enkel schriftelijk aanvaard. Inschrijvingen niet afgezegd uiterlijk op vrijdag 2 juni a.s. worden gefactureerd. Dank voor uw begrip.
Bekijk hier de inschrijvingen